Biogas Minh Tuấn Đạt Danh Dự Thương Hiệu Nổi Tiếng Quốc Gia 2010(01/11/2010)

BIOGAS

- Công ty quyết tâm hoàn thành các dự án xử lý môi trường chất thải chăn nuôi ở các tỉnh để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam bền vững xanh sạch.

- Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước các nhà khoa học tạo điều kiện cho công ty Minh Tuấn, nghiên cứu phát triển công nghệ, sản phẩm chất lượng cao kỹ thuật tiên tiến là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực xử lý môi trường chất thải chăn nuôi tạo nguồn năng lượng mới từ khí sinh học ứng dụng.

BIO-ENERGY (Năng lượng khí sinh học)

- Qua việc điều tra của bộ công thương kết hợp với trung tâm thương hiệu. Đại học thương mại tiến hành khảo sát sản phẩm bếp biogas, lọc biogas, máy phát điện biogas, hầm biogas trực tiếp trên người tiêu dùng tại 28 tỉnh thành trên cả nước cho thấy kết quả đạt điểm cao nhất và được người tiêu dùng bình chọn sản phẩm chất lượng mang lại hiệu quả kinh tế cho ngành nông nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển cùng thế-giới.

Công ty biogas Minh Tuấn chuyên gia xử lý môi trường Việt Nam phát triển bền vững gởi trọn niềm tin cho cộng đồng theo bản quyền của Minh Tuan Bio_energy.

Công nghệ khí sinh học Việt Nam phát triển bền vững.


  Lượt xem: 8.518 lần