Ký hợp tác quốc tế Việt Nam - Thụy Điển(17/11/2012)

Công ty Biogas Minh Tuấn là Công ty đầu tiên ký hợp tác quốc tế với Công ty Neo Zeo AB Thụy Điển. Bác sĩ thú y Nguyễn Văn Tuấn, Giám Đốc công ty Minh Tuấn đại diện nước Việt Nam. Ký biên bản ghi nhớ hợp tác công nghệ khí sinh học (Biogas) với tiến sĩ Petr. Vasiliev, Tổng giám đốc Công ty Neo Zeo AB Thụy Điển nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Thụy Điển xây dựng công nghệ, ứng dụng công nghệ Biogas tiên tiến hàng đầu thế giới góp phần làm môi trường sống sạch và bền vững hơn thông qua việc  biến chất thải hữu cơ thành năng lượng hữu dụng.

Biên bản ghi nhớ này được ký vào ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam.

 

 

 

  Lượt xem: 3.640 lần