Công bố chất lượng bếp Biogas(25/11/2012)

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BẾP BIOGAS

            Công Ty Biogas Minh Tuấn là Công Ty đầu tiên ở Việt Nam sản xuất bếp Biogas đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 01:2012/ Cty – MT

           Bản Công bố áp dụng tiêu chuẩn hàng hóa sản phẩm Việt Nam

            Bếp Biogas dùng gas Mêtan

·        Phạm vi áp dụng, chỉ sử dụng khí sinh học (Biogas) còn gọi là gas Mêtan

·        Yêu cầu: kích thước và nguyên liệu: bếp biogas mặt kính, Inox, tráng men

·        Yêu cầu về kỹ thuật: chỉ tiêu, mức chất lượng, phương pháp thử

·        Nhãn hiệu bếp Biogas thực hiện theo điều 11 và khoản 34 điều 12 của nghị định chính phủ Việt Nam 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006

·        Kết quả thử nghiệm đạt tiêu chuẩn Việt Nam được phép lưu hành trên toàn quốc.

 

 

  Lượt xem: 2.019 lần