Giấy Chứng Nhận Công Nghệ Biogas Minh Tuấn đạt tiêu chuẩn Việt Nam(08/12/2013)

CERTIFYNG MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Chứng nhận Bộ Khoa Học và Công Nghệ
Bếp biogas, lọc biogas, hầm bể bồn biogas đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

-    Căn cứ quyết định số 45/2002/QĐ-TTg ngày 27/03/2002 của Thủ Tướng Chính Phủ và Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/08/2006 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ. Quyết định cấp Giấy Chứng Nhận Công Nghệ Biogas Minh Tuấn đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

  Lượt xem: 3.307 lần