Công ty đã được cấp chứng nhận (09/04/2010)

Công ty đã đăng kí thương hiệu và đã được cấp giấy chứng nhận vào ngày 26/5/2005.

- Nghiên cứu chế tạo thành công công nghệ lên men vi sinh yếm khí(kỵ khí).

- Nghiên cứu chế tạo thành công bếp BIOGAS(bếp gas sinh học).

- Ngiên cứu chế tạo thành công lọc biogas(lọc khí sinh học & làm sạch H2S)

- Nghiên cứu chế tạo thành công máy phát điện BIOGAS.

- Nghiên cứu chế tạo thành công máy nước nóng BIOGAS.

  Lượt xem: 8.043 lần