•  Tên sản phẩm: Lọc BIOGAS® MTF-6
  •  Mã sản phẩm: 42
  •  Nhà sản xuất: biogas
  •  Giá
MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG TIN SẢN PHẨM
  • Lọc Biogas Minh Tuấn đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN 01:2012/CTY-MT
  • Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam BestFood do người tiêu dùng bình chọn.
  • Bản quyền tác giả sáng chế lọc Biogas MTF6 số 098/2012
  • Bình lọc khí chứa dung dịch H2S: 5.000 ml
  • Kết tủa H2S
  • Khử mùi - diệt khuẩn
  • Sản phẩm đã đăng ký sáng chế độc quyền

 BIOGAS INTERNATIONAL

  Lượt xem: 175.747 lần
SẢN PHẨM LIÊN QUAN