•  Tên sản phẩm: Đèn Biogas tỏa nhiệt
 •  Mã sản phẩm: 45
 •  Nhà sản xuất: Biogas Minh Tuấn
 •  Giá
MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG TIN SẢN PHẨM
 • Đèn Biogas Minh Tuấn đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia TCVN 01:2012/CTY-MT
 • Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam BestFood do người tiêu dùng bình chọn.
 • Bản quyền tác giả sáng chế đèn Biogas số 098/2012
 • Đèn tỏa nhiệt Biogas úm gia súc gia cầm
 • Sản phẩm đã đăng ký sáng chế độc quyền
 • Cánh đèn inox
 • Nhiệt lượng tỏa ra:
 • Theo bản quyền của Minh Tuan bio-energy
  Lượt xem: 120.920 lần
SẢN PHẨM LIÊN QUAN